Juridische ondersteuning

De Haan & Mulder is hét toonaangevende Nederlandse advocatenkantoor in Spanje. De partners Boris Mulder en Jan Willem de Haan zijn beiden ruim vijftien jaar advocaat in Spanje en bijna twintig jaar Nederlands advocaat. Samen vormen zij een ijzersterk tandem “hands on” advocaten (tevens "abogados", Spaanse advocaten), daarbij ondersteund door een hecht, ervaren en getalenteerd team van Spaanse en Nederlandse advocaten, juristen en medewerkers.

Ons doel is ondernemingen en particulieren optimaal van dienst zijn bij het oplossen van juridische vraagstukken die ontstaan op het snijvlak van de Nederlandse en Spaanse cultuur. Wij willen onze cliënten inzicht verschaffen en richting geven in de complexiteit van de Spaanse regel- en wetgeving en rechtspraktijk.

Volledig inzicht en kennis van de problematiek ontstaat juist dan wanneer de advocaat in kwestie zowel in Nederland als in Spanje toegelaten, opgeleid en jarenlange praktijkervaring heeft. Bovendien kunnen juridische problemen alleen adequaat opgelost worden als gedegen juridische kennis gecombineerd wordt met contextuele kennis en ervaring.

Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om snel in te grijpen in situaties waarin zich problemen voordoen die door anderen wellicht niet direct herkend worden. Wij beweren niet dat wij onfeilbaar zijn. Wij beweren wel dat wij verreweg de meest ervaren Nederlandse en Spaanse advocaten zijn op dit en vele andere gebieden.

Spaanse juridische dienstverlening vanuit een op Nederlandse leest geschoeid advocatenkantoor. Dat is de aanpak die voor de cliënten van De Haan & Mulder de beste resultaten oplevert.