Zakendoen in Spanje

Spanje is de derde economie van de eurozone. Met ruim 46 miljoen inwoners heeft het land één van de grotere consumentenmarkten van Europa en is het tevens een belangrijke afzetmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven. De afgelopen decennia heeft Spanje zich sterk ontwikkeld in commerciële dienstverlening en diverse technologische sectoren. Spanje beschikt over een zeer hoogopgeleide bevolking. Momenteel kampt het land met een hoge werkloosheid, maar de Spaanse regering voert verregaande hervormingen door om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en zo weer meer mensen aan het werk te krijgen.

Kansrijke sectoren
Nederland is al een belangrijke handelspartner van Spanje. Desondanks biedt het land nog altijd vele kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zeker nu Spaanse bedrijven onder druk staan verder te internationaliseren en de motor van de groei van de Spaanse economie, de onroerend goedsector, tot stilstand is gekomen. Sterke Spaanse sectoren die kansen bieden voor de Nederlandse ondernemer zijn met name:

* Duurzame energie
* Biotechnologie, farmacie en life-sciences
* Milieu-technologie
* ICT
* Auto-industrie
* Luchtvaartindustrie
* Ouderenzorg
* Toerisme

Voor meer informatie over deze sectoren klik hier.

Ook bieden de huidige privatiseringen van staatsbedrijven in Spanje kansen voor investeerders. In het land worden diverse staatsbedrijven verkocht om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Onder andere spoorwegen, nutsbedrijven en luchthavens gaan de markt op. Deze marktgang biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in bedrijven die gewoonlijk niet plotseling worden geprivatiseerd en te profiteren van gunstige prijzen.

Herstel van de economie
Voordat de crisis in 2008 toesloeg, was Spanje jarenlang de sterkste groei-economie van Europa. Tijdens de jaren van economische voorspoed heeft Spanje een moderne infrastructuur opgebouwd en hebben veel Spaanse bedrijven waardevolle buitenlandse markten aangeboord. Als gevolg van de crisis zijn Spaanse bedrijven zich nog meer bewust van het belang van internationalisering en er wordt ondanks de beperktere middelen succesvol gezocht naar meer handel met het buitenland. Spaanse export is afkomstig van veel verschillende sectoren en niet gebaseerd op een kleine groep industrieën.

De Spaanse regering voert nu vergaande structurele hervormingen van de economie door en pakt macro-economische onevenwichtigheden aan. In combinatie met de concurrerende bedrijven zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat het IMF verwacht dat de Spaanse groeicijfers in 2012 weer aansluiting vinden bij andere Eurolanden of deze zelfs zullen gaan overtreffen. Ook het vertrouwen van het buitenland in de Spaanse economie is zichtbaar toegenomen. In 2010 was een sterk herstel zichtbaar van het aantal buitenlandse investeringen in Spanje. Het betrof een toename van 41,5% ten opzichte van 2009, toen de crisis nog sterker merkbaar was. Nederland was de grootste investeerder in Spanje. 21,4% van het totaal geïnvesteerde bedrag van €23,415 miljoen was afkomstig uit Nederland.

 

Laatste update: 23-02-2012